Kasacja w sprawie statku s/s Rotterdam

Partner Kancelarii adwokat Marcin Skromak reprezentował Ministra Infrastruktury w sporze z armatorem statku s/s „Rotterdam”, firmą Rederij de Rotterdam B.V. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z dnia 16 lipca 2009 roku NSA w sprawie II OSK 1018/08, w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Ministra, uchylił niekorzystny dla Ministra wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2008 roku, oddalając skargę armatora. Oznacza to, iż nakaz opuszczenia polskich obszarów morskich wydany ...

Czytaj dalej


Obsługa wejścia kapitałowego do spółki internetowej

Partner Kancelarii radca prawny Ireneusz Pawłowski, wraz z zespołem, obsługiwał prawnie transakcję kapitałową wejścia inwestorów finansowych do nowopowstałej , innowacyjnej spółki z zakresu technologii internetowych. W tej transakcji kancelaria występowała po stronie inwestorów. Wartość wejścia kapitałowego inwestorów wyniesie łącznie około 10 mln zł. W zakresie zadań kancelarii miescił się m.in. udział w negocjacjach i tworzeniu term sheet, umowa inwestycyjna oraz nowa umowa spółki. Kancelaria występuje także po ...

Czytaj dalej


Zakończona transakcja wyjścia udziałowca z inwestycji

Kancelaria z sukcesem zakończyła obsługę  prawną transakcji wyjścia udziałowca ze spółki z o.o. Transakcja została zaplanowana i skonstruowana w 2005 r., a zakończyła się w 2008 r. Transakcję obsługiwał Partner Kancelarii, radca prawny Ireneusz Pawłowski. Jednym z nowatorskich elementów transakcji była konsytukcja procesu wyjścia udziałowca z inwestycji w drodze corocznego, automatycznie dokonywanego umorzenia udziałów, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Zaplanowany mechanizm umożliwił udziałowcowi stopniowe wyjście ...

Czytaj dalej


Badanie due diligencje w spółce akcyjnej

Partnerzy Kancelarii adwokat Wojciech Kamiński i radca prawny Ireneusz Pawłowski z zespołem wykonali badanie due diligence w spółce akcyjnej z branży lotnictwa cywilnego. Badanie obejmowało wszechstronną ocenę sytuacji prawnej  spółki. Badanie wykonane było dla potrzeb wejścia zagranicznego inwestora prywatnego, który przygotowywał się do wejścia finansowego do spółki z możliwością objęcia nowej emisji akcji.  Raport z badania due diligencje sporządzono w języku angielskim.

Czytaj dalej


Przekształcenie spółki z o.o. z branży doradczej w spółkę komandytową

Partner Kancelarii radca prawny Ireneusz Pawłowski z zespołem przygotował i obsługiwał proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z branży doradczej w spółkę komandytową. Celem transakcji było zapewnienie optymalizacji podatkowej oraz odpowiednie ukształtowanie kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej. W zakres obsługi wchodziło przygotowanie kompletu dokumentacji, asysta prawna podczas zgromadzeń wspólników, doradztwo w procesie przekształcenia, a także samo postępowanie rejestracyjne przed ...

Czytaj dalej